جرثقیل بازویی ستونی 2 تن صنایع شیمیایی حسینی

مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب وراه اندازی جرثقیل بازویی ستونی 2 تن بازاویه چرخش 180 درجه . بالابر از نوع زنجیری مرك سامسونگ كره تك سرعته . نصب شده در شركت صنایع شیمیایی حسینی واقع در گرمدره تهران

جرثقیل جرثقیل بازویی جرثقیل بازویی ستونی جرثقیل ستونی جرثقیل بازویی 2 تن جرثقیل بازویی ستونی 2 تن بالابر زنجیری 2 تن بالابر زنجیری 2 تن سامسونگ جرثقیل بازویی ستونی با زاویه چرخش 180 درجه