جرثقیل دروازه ای 5تن تك پل آبسان پالایش

جرثقیل دروازه ای 5 تن تك پل نصب در داخل سالن مسقف طراحی - ساخت - نصب وراه اندازی جرثقیل دروازه ای 5 تن تك پل آویز با دهانه 15 متر طول مسیر 42 متر وارتفاع بالابری 6متر دوسرعته مارك سامسونگ كره نصب در شركت آبسان پالایش در داخل سالن مسقف واقع در منطقه قلعه حسن خان (شهر قدس ) تهران