جرثقیل دروازه ای پرتابل دستی 1 تن پایور اندیش

طراحی ،ساخت ، نصب وراه اندازی جرثقیل دروازه ای یك تن پرتابل ( قابل حمل بصورت دستی ) حركت بالابری وعرضی الكتریكال وحركت طولی دستی می باشد.