جرثقیل دروازه ای 3 تن پروژه ماسه ریخته گری چیروك طبس