جرثقیل مونوریل 3 تن كرو دار بیضی شكل پروژه احتمام جم

مشاوره - طراحی - ساخت - نصب وراه اندازی جرثقیل مونوریل كرودار بیضی شكل كامل پروژه احتمام جم واقع در عسلویه طول كرو 36 متر وعرض آن 7 متر ارتفاع بالابری 18 متر زنجیری مار سامسونگ كره