جرثقیل های سقفی تك پل بهمراه ستون پایه وتیر حمال پروژه لوازم طبی ایران

مشاوره - طراحی - ساخت - نصب وراه اندازی جرثقیل های سقفی تک پل آویز بهمراه پایه وستون وتیر های حمال دوطرف سالن در پروژه لوازم طبی ایران واقع در شهرک صنعتی رشت سال 92