جرثقیل بازویی مخصوص شناور های دریایی پروژه محلاتی بوشهر

جرثقیل بازویی 2 تن مخصوص شناور های دریایی

طراحی - ساخت - تولید - نصب وراه اندازی جرثقیل بازویی 2تن و5 تن مخصوص شناور های در یایی پروژه شهید محلاتی بوشهر جهت نصب برروی شناور های آمبولانسی برای جابجایی مصدوم

جرثقیل بازویی مخصوص شناور های دریایی پروژه محلاتی بوشهر
جرثقیل بازویی مخصوص شناور های دریایی پروژه محلاتی بوشهر
جرثقیل بازویی مخصوص شناور های دریایی پروژه محلاتی بوشهر
جرثقیل بازویی مخصوص شناور های دریایی پروژه محلاتی بوشهر
جرثقیل بازویی مخصوص شناور های دریایی پروژه محلاتی بوشهر